ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

ਗੁਦਾਮ

dfsagfd

fsdfg

ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

gfsdhgf

tyutut

gdshghgfhg

fgshfdgh

gfdsgdh

ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਕਰਣ

gdfhgjhg

gfshg

gfdshgf

ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ

fdsgdf (2)

fdsgdf (1)

fdsgdf (3)

ਮਾਲ

gdfsgfd